บทความที่น่าสนใจ
การเตรียมตัวเดินทาง
4029

การเตรียมตัวเดินทาง

การเตรียมตัวเดินทาง การเตรียมตัวเดินทางการเตรียมตัวเดินทางการเตรียมตัวเดินทางการเตรียมตัวเดินทางการเตรียมตัวเดินทางการเตรียมตัวเดินทางการเตรียมตัวเดินทางการเตรียมตัวเดินทางการเตรียมตัวเดินทางการเตรียมตัวเดินทางการเตรียมตัวเดินทางการเตรียมตัวเดินทางการเตรียมตัวเดินทางการเตรียมตัวเดินทาง

ภูเขารินจานี
2386

ภูเขารินจานี

ภูเขารินจานีตั้งตระหง่านอยู่เหนือชายฝั่งทางเหนือของลอมบอก ด้วยมีความสูงถึง 3,726 เมตร ภูเขาแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวงแหวนไฟ (Ring of Fire) ระยะทาง 700 เมตรสุดท้ายสุดเลื่องชื่อ ในนาม “เนินซอมบี้” ที่ทางเดินเต็มไปด้วยขี้เถ้าสีดำ หิน และกองเศษหิน ที่เดินหน้า 3 ก้าว ถอยหลัง 4 ก้าว เป็นจังหวะสามช่า ซึ่งจะนำทางไปสู่ยอดเขาทรงโคนที่เป็นหินสูงชัน

ข้อมูลเพิ่มเติม