ภูเขารินจานี

Putaleng ยอดเขาที่สูงที่สุด อันดับ3 ของเวียดนาม (เวลา 5 วัน 4 คืน) เส้นทางเดินป่าที่นอกจากจะได้เดินแล้วยังได้ทำกิจกรรมต่างๆเรียนรู้วัฒนธรม
แบบเวียดนามสไตล์แบบครบรส เริ่มต้นจากเมือง Sapa ที่โดยภายในทริป
สามารถเที่ยวรอบเมืองและพิชิต Fansipan Peak ยอดเขาสูงที่สุดใน
เวียดนามได้อีกด้วย