เขานันใหญ่

ขานันใหญ่ ราชันย์แห่งสิงโตใบพัดเหลือง

4,250.00฿

คงเหลือ 5 ที่นั่ง

รายละเอียด

ขานันใหญ่ ราชันย์แห่งสิงโตใบพัดเหลือง
เทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต้ มียอดเขาที่สำคัญได้แก่ เขาใหญ่ เขานันใหญ่ เขานันเมีย เขาเหล็ก เขาช่องลม และเขาใด เป็นต้น โดยมียอดสูงที่สุด คือ ยอดเขาใหญ่ โดยสูงประมาณ 1,364 เมตร จากระดับน้ำทะเล
สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์จึงทำให้มีความชื้นสูงส่วนใหญ่จะมีฝนตกชุกจึงมีอากาศเย็นสบายตลอดปีและร้อนอบอ้าวบ้าง
การเดินป่ายอดเขานัน เป็นการเดินป่าเพื่อชมธรรมชาติของป่าที่สมบูรณ์บริเวณยอดเขานันในระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,364 เมตร การเดินป่าจะพบกับสภาพป่าที่สมบูรณ์ สัตว์ป่านานาชนิด บริเวณยอดเขามีลักษณะของต้นไม้ที่ถูกปกคลุมไปด้วย มอส เฟิร์น และมีพันธุ์ไม้ที่แปลกตา อากาศหนาว และมีความชุ่มชื้นตลอดปี
สิงโตใบพัดเหลือง หรืออีกชื่อหนึ่งคือ สิงโตพัดสีทอง
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยกลมถึงรูปไข่ ใบออกปลายลำลูกกล้วย ช่อดอกแบบซี่ร่ม ออกบริเวณฐานลำลูกกล้วย. กลีบเลี้ยงบนและกลีบดอกสีเหลือง มีลายเส้นสีม่วงแดง กลีบเลี้ยงคู่ข้างสีเหลืองสด กลีบเลี้ยงบนโค้งคล้ายท้องเรือ ปลายกลีบแหลมถึงมน
การกระจายพันธุ์ พบที่ภูมิภาคมาเลเซีย และภาคใต้ของไทยที่เขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูงถึงประมาณ 1800 เมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถเช่าเต็น เพิ่มเติมได้