Fujiyama – Kawaguchiko , Japan #ทริปสำรวจ

20 – 24 กรกฏาคม 2567

27,500.00฿

คงเหลือ 19 ที่นั่ง

รายละเอียด

Fujiyama – Kawaguchiko , Japan #ทริปสำรวจ

เข้ากลุ่ม >>> https://line.me/ti/g/1zPRlAXFZ6

Climbing Mt. Fuji (ขึ้น Yoshida Trail ลง Gotemba Trail)

ไปปีนภูเขาไฟฟูจิ ดีกรี มรดกโลกอีกแห่งของญี่ปุ่น ที่แม้แต่ชาวญี่ปุ่น และนักไต่เขาทั่วโลกล้วนอยากมาเดินขึ้นไปรับพลังกันเป็นประจำทุกปีในฤดูกาลที่เปิดให้ขึ้นไปบนยอดประมาณ 1- 2 เดือนเท่านั้น เดินไม่ยากมาก มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอสมควร

ถ้าไม่จุใจ ต่อยอดอันดับ 2 ญี่ปุ่นด้วยกันเลย
Japan Alps – KITADAKE 3193
27-30 กรกฏาคม 2567
#22,500 บาท / คน
เข้ากลุ่ม >>> https://line.me/ti/g/4llCTZOMcN

แผนการเดินทาง

DAY 0 :- 19 JULY 2024 : THAILAND – JAPAN ( Narita )
(ไฟล์ทจองเองหรือจะฝากจองก็ได้ ควรเป็นกลางคืนให้ถึงโตเกียวช่วงเช้า)

DAY 1 :- 20 JULY 2024 : Narita Airport – Kawaguchigo ( – / – / – ) ( Guest House )
จากสนามบิน (หรือตัวเมืองโตเกียว) เดินทางด้วย Highway Bus ไปยัง คาวากูชิโกะ นำสัมภาระ เข้าที่พัก ใกล้สถานีรถไฟ เวลาเหลือ เราไปเดินเล่น ริมทะเลสาบ ชมฟูจิจากระยะไกลกันก่อน
แล้วกลับมา เตรียมแพ็คเสบียง และอุปกรณ์
พักโรงแรม ที่คาวากูชิโกะ (อาหารเที่ยง และเย็น ตามอัธยาศัย พาไปหาร้าน)

DAY 2 :- 21 JULY 2024 : Kawaguchigo – 5th station – start trail – Fujistation 8th or 9th ( B / – / D ) ( Hut )
หลังอาหารเช้า ฝากของที่ไม่ต้องใช้บนเขา ที่โรงแรม แล้วไปจับรถบัสจากหน้าสถานีรถไฟ ไปสถานี 5 Yoshida
ใช้เวลาราว ๆ สองชั่วโมง เที่ยงตามอัธยาศัย (มีร้านอาหาร ที่สถานี 5 หรือถ้ายังไม่หิว สะดวกเป็นเสบียงจากร้านสะดวกซื้อ ไปกินกลางทางได้ แต่ต้องเตรียมถุงไปเก็บขยะทุกชิ้นกลับลงมา) ไหว้พระขอพร จากศาลเจ้าตรงสถานี 5 พร้อมแล้ว เริ่มเดินขึ้นฟูจิ เดินขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าอากาศดี ๆ จะใช้เวลาราว ๆ 4-5 ชม ถึงที่พัก ที่ สถานี 8 หรือ 8.5 ดูว่าจองได้ที่ไหน
(ที่พักเป็นแบบรวมเรียงกันเป็นห้องใหญ่รวมกับคนอื่นๆ จะมีถุงนอนหรือผ้าห่ม และหมอนให้ ห้องน้ำรวม)
อาหารเย็น แบบกล่อง จากที่พัก (ที่พัก หรือ ฮัทบนฟูจิ มักจะขายรวม ข้าวกล่อง เย็น และเช้า สองมื้อ)
ห้องน้ำ ให้เตรียมเหรียญไปหยอดเข้าห้องน้ำด้วย เป็นส้วมชักโครก แบบแห้ง ไม่มีน้ำชำระ (ปี 2023 ครั้งละ 200 เยน)

DAY 3 :- 22 JULY 2024 : Summit Fujiyama – Gotemba Trail – Gotemba 5th station – Kawaguchigo ( Guesthouse ) ( B / – / – )
ถ้านอนแถว ๆ Station 8-9 แล้วต้องการไปชมพระอาทิตย์ขึ้น ที่ยอด ต้องเริ่มเดินจากที่พัก ราว ๆ ตีสอง หรือตีสาม
แต่สามารถดูพระอาทิตย์ขึ้นหน้าที่พักได้เลย แล้วค่อยเดินขึ้นไป ยอด หากอากาศดี ๆ ใช้เวลา ราว ๆ 2-3 ชั่วโมง
ถึงยอด ถ้าฟ้าเปิด เดินชมวิว ถ่ายรูปรอบปากปล่อง ใช้เวลาราว ๆ 1-1.30 ชั่วโมง สายๆ เดินลง (ควรลงไม่เกิน 10 โมง)
ขาลง จะเปลี่ยน ไปลงเส้นทาง Gotemba Trail ซึ่งจะมีความตื่นเต้น สนุก ตรง Sand Run ซึ่งเป็นทรายภูเขาไฟ สามารถถีบๆ ทราย สไลด์ตัวลงได้อย่างรวดเร็ว แต่รองเท้าก็จะน่าสงสารหน่อย (ระหว่างทางหากมีเวลา จะมีปล่องภูเขาไฟลูกเล็ก ๆ เดินไปชม แล้ววนกลับเข้าเส้นทางเดิมได้ เส้นทางนี้ ขาลงจะเร็ว ใช้เวลา ราว 3 ชม. ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของขาแต่ละคน
บ่าย ๆ ลงถึงสถานี 5 เส้น Gotemba Trail นั่งรถบัสจาก Station 5 Gotemba Trail ไปต่อรถบัสที่เมือง Gotemba แล้วต่อรถ กลับเข้าคาวากูชิโกะ (รถบัสจาก Station 5 Gotemba Trail หมด ราว ๆ 4 โมงเย็น)
เข้าที่พักที่ คาวากูชิโกะ พักผ่อน หรือเดินเล่นแถวทะเลสาบ (ถ้าฟ้าเปิด จะสามารถมองเห็นยอดฟูจิ ได้จากหน้าสถานีรถไฟเลย)
พักโรงแรม 3 ดาว หรือเรียวกัง (อาหารเย็น ฟรีสไตล์)

DAY 4 :- 23 JULY 2024 : Kawaguchigo – Tokyo or nearby ( B / – / – ) ( Hotel )
เช้า เดินเล่น รอบทะเลสาบคาวากูชิโกะ ขึ้นรถกระเช้า ไปยอดเขา ริมทะเลสาบ เก็บภาพฟูจิ ระยะไกล ก่อนอำลา
เที่ยว ตามอัธยาศัย
บ่าย รถไฟ หรือรถบัส เข้าโตเกียว เข้าที่พัก ฝากของ แล้ว ไปช้อปปิ้งของฝากต่อในโตเกียว หรือไปอาซากุสะ ไปดูกันดัมแปลงร่าง แถว โอไดบะ
พักโรงแรมในโตเกียว หรือเรียวกัง ใกล้สถานีรถไฟ (อาหารเย็น ฟรีสไตล์)

Day 5 :- 24 JULY 2024 : Tokyo – Bangkok
ดูเวลาไฟล์ท ถ้าได้ ไฟล์ทเย็น ๆ พาลุยโตเกียวต่อ
แล้วค่อยไปสนามบิน นาริตะ อำลาญี่ปุ่น เดินทางกลับกรุงเทพฯ ตามเวลา

ค่าใช้จ่ายนี้รวม

ราคานี้ไม่รวม Exclusion
– ค่าตั๋วเครื่องบินไปกรุงเทพฯ – โตเกียว – กรุงเทพฯ
– อาหารบางมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
– ขนม ของกิน ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ราคานี้รวม Inclusion
ที่พัก โรงแรม 3 ดาว ห้องละ 2 ท่าน หรือ เรียวกัง
ที่พักบนสถานี 8 หรือ 9 บนฟูจิซังมีอาหารเช้าและเย็น (กรณีจองฮัทไม่ได้ เดินขึ้นและลงเลย จะคืนเงินส่วนนี้ให้)
ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในโปรแกรม และค่าพาหนะอื่นๆ ตามเส้นทางที่ระบุ
ค่าประกันการเดินทาง

Brief Itinerary

DAY 0 :- 19 JULY 2024 : THAILAND – JAPAN ( Narita )
DAY 1 :- 20 JULY 2024 : Narita Airport – Kawaguchigo ( – / – / – ) ( Guest House )
DAY 2 :- 21 JULY 2024 : Kawaguchigo – 5th station – start trail – Fujistation 8th or 9th ( B / – / D ) ( Hut )
DAY 3 :- 22 JULY 2024 : Summit Fujiyama – Gotemba Trail – Gotemba 5th station – Kawaguchigo ( Guesthouse ) ( B / – / – )
DAY 4 :- 23 JULY 2024 : Kawaguchigo – Tokyo or nearby ( B / – / – ) ( Hotel )